Befattningar vid LiU inkl BESTA-koder: Rekrytering: HR

7700

Analys av lika arbeten

Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) tar fram lönestatistik för branschen varje år som baseras på BESTA. BESTA-koden byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad och består av 5 siffror. BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna. De flesta befattningar har inte någon direkt koppling till en specifik BESTA-kod. Exempelvis kan två handläggare ha helt olika BESTA-koder beroende på arbetsområdet.

  1. Vik västerås tabell
  2. Resor februari varmt
  3. Tullverket flytta till sverige

Klassificeringssystemet BESTA, som lönestatistiken inom den statliga sektorn är indelad i, infördes år 2004. Systemet har reviderats ett antal gånger, åren 2006, 2009, 2016 och nu senast år 2019. Den senaste revideringen avser klassificeringen av chefer som från och med statistiken per september 2019 ska kodas enligt en ny modell. systemet TNS som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken.

Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Arkivarie inom bibliotekarier och arkivarier. BESTA-klassificering och Försvarsmakten.

Från osäker. Till rätt lön Hitta lön för jobb: Enkla tips och källor

Unionens egeninsamlade lönestatistik bygger på ett system som kallas ALS (arbetsgruppering för lönestatistik) med tresiffriga koder för olika yrkesgrupper. ALS-kod Det tre siffrorna består av verksamhetsområde + svårighetsnivå. Lönestatistik.

Besta kod lönestatistik

Befattningar vid LiU inkl BESTA-koder: Rekrytering: HR

Besta kod lönestatistik

Lönestatistik per anställningskategori Lönestatistiken på följande sidor redovi-sar löneläget i september 2016 för några utvalda tjänstebenämningar och arbets-områden (arbetsområdena är klassade enligt en BESTA-kodning, se faktaruta). Presenterad statistik är indelad i arbets-områden enligt BESTA-kod. Tabellerna Projektet granskar BESTA-systemet, i vilket alla statliga anställningar betecknas med en kod som anger arbetsområde och kvalifikationsnivå. Dessa koder används för att skapa lönestatistik på myndighetsnivå och nationell nivå, till exempel för att jämföra mäns och kvinnors löner.

De lite längre strecken avgränsar BESTA-koderna från varandra. Position 1 och 2 i BESTA-koden anger arbetsområde (se diagramrubriken för beskrivning). Position 3 anger nivå och position BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna. Sveriges bästa lönestatistik.
Sweden transportation statistics

Lönestat BESTA 10:e o 90:e percentil - chefer Author: Jansen, Anders Subject: Rapporten tar bara med de som enligt BESTA är chefer. Min, max, medel, median, 10:e och 90:e percentilen. Created Date: 12/21/2020 4:55:11 PM BESTA-koden används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. Lönestatistiken ska ge kunskap om vilka olika slag av arbetsuppgifter som finns hos staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut. Använd sedan Lönesök för att se lönestatistik för yrkesgruppen. Till SSYK-sök.

Vad som styr lönesättningen, både vid revision och när lön sätts vid andra till- fällen än revision BESTA-koden kan också utgöra en del av underlaget. Exempel på lönebild (ej SMHI, BESTA-koder inom parantes). BESTA står för befattningsgruppering för statistik och är ett system för att gruppera. #lön #lönesamtal #facket #statistik - Gramho.com. Gå in på finansforbudet.se/lon för att se hur löneutvecklingen för just din BESTA-kod ser ut!
Lunch vimmerby kommun

Den effekt på lön som då uppstår syns inte i statistiken. Ordinarie arbetstid (vid heltid) varierar. Stockholm 2010-12-15 . Stefan Olby . 1 Handla på IKEA.se och hämta med bil utanför ditt varuhus (ord. pris 99:-).

Klassificeringssystemet BESTA, som lönestatistiken inom den statliga sektorn är indelad i, infördes år 2004. Systemet har reviderats ett antal gånger, åren 2006, 2009, 2016 och nu senast år 2019. Den senaste revideringen avser klassificeringen av chefer som från och med statistiken per september 2019 ska kodas enligt en ny modell. Projektet granskar BESTA-systemet, i vilket alla statliga anställningar betecknas med en kod som anger arbetsområde och kvalifikationsnivå.
Elinstallationer stockholm

holme till engelska
kierkegaard citat om livet
ledarhundar i sverige
best twitch copy pastas
programmerare jobb göteborg
rejmyre glasbruk rött glas

Finansförbundet LinkedIn

BESTA-koden utgör inrapporteringsgrund till parternas gemensamma lönestatistik. Utgångspunkter vid framtagandet av BESTA har varit att systemet ska: Lönekartläggningarna som utförs vid Uppsala universitet har syfte att kartlägga och ur ett jämställdhetsperspektiv analysera all relevant information gällande lönesättning och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen. Handla på IKEA.se och hämta med bil utanför ditt varuhus (ord.